สไลด์ 1
การบริหารจัดการดินและน้ำ
สไลด์ 2
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
สไลด์ 3
ทั้งสูญเสียเงิน
ทั้งสูญเสียพลังงาน
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ทุกปีมีการเผาฟางข้าวหลายล้านตัน
สไลด์ 4
Be Smart: รวบรวมและขายฟางให้ United iSaan
สไลด์ 5
เชื้อเพลิงชีวภาพปีละ 720.000 ตัน
สไลด์ 6
พลังงานเพื่อ 485.000 ครัวเรือนทุกปี
เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับพลังงานสีเขียว
สไลด์ 7
A better Life and a Bright Future

ขอตอ้ นรบั สู่ United iSaan

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ภาคอีสานซึ่งครอบคลุมเกือบ 40% ของพื้นที่ในประเทศไทยเปลี่ยนจากพื้นที่ด้อยพัฒนาและห่างไกลเป็นชุมชนที่พัฒนาและมีชีวิตชีวามากขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย

อีสานเป็นฐานการผลิตข้าวคุณภาพดีที่สุดที่ไม่มีใครเทียบได้

United iSaan เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรในภาคอีสาน

 

วัตถุประสงค์ของ United iSaan

 • เพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มพลังงานสีเขียว
 • เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ในการปลูกข้าว
 • เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและครอบครัว
 • สิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น

วิธีบรรลุวัตถุประสงค์

 • การบริหารจัดการดินและน้ำ
 • ใช้เครื่องจักรในการปลูกข้าว
 • ผลิตและใช้ปุ๋ยธรรมชาติ
 • ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากฟางข้าวแทนที่จะเผาทิ้ง
 • ผลิตพลังงานสีเขียว
 • แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
 • จัดการขยะของเสีย

หน่วยงานของเรา

 • United Enerhy
 • United Plaza
 • United Green
 • United Clean

ที่ตั้ง

เลือกภาษา

ข่าวสารล่าสุด

United iSaan พร้อมแล้ว

เครื่องจักรกลการเกษตรและการขนส่งบางส่วนของเรากำลังจะมาถึงในเดือนนี้ รถปิคอัพนิสสันสองคันแรกกำลังขับไปรอบ ๆ แล้วและในปีนี้ ...

ข้อมูลติดต่อ

ภาคอีสานของไทย
United iSaan Co. , Ltd.
ขอนแก่น
อีเมล: united.isaan@gmail.com

สำนักงานใหญ่ในเอเชีย
98 ถนนสาทรเหนือ
ชั้น 37 สาทรสแควร์ BRT ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา คลิก ที่นี่ เพื่อเปิด