สหเพื่อเกษตรกร

 

เราจะทำงานเพื่อประโยชน์และความสุขของทุกครอบครัวอีสาน

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี 2518 ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสาน เพื่อสนองพระราชประสงค์ United iSaan group จึงเน้นพัฒนาการเพาะปลูกข้าวให้ทันสมัย

  • เพื่อพัฒนาปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย
  • เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

หน่วยงานทั้งหมด 4 หน่วยงานของ United Isaan group จะเน้นความสำคัญในแต่ละด้าน:

  • United Energy จะเน้นความสำคัญด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานสีเขียว
  • United Green จะเน้นความสำคัญด้านการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
  • United Clean จะเน้นความสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะของเสียและการทำความสะอาด
  • ลานเกษตรกรจะเป็นที่ที่คุณอยู่ เพราะชาวนาจะได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตข้าวของคุณ

การดำเนินงานทุกอย่างของ United Isaan group มีวัตถุประสงค์เดียวกัน:

เพื่อแบ่งปันผลกำไรและผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับท่านและครอบครัว

ท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

รายได้และค่าใช้จ่ายต่อ 1 ไร่

ปัจจุบัน

หากมี United iSaan

รายได้
การผลิตข้าว 500 กก. 700 กก.
รายได้ต่อกิโลกรัม 12 บาท 18 บาท
การผลิตฟางข้าว ไม่มีเพราะเผาฟาง 20 ฟ่อน
การผลิตฟางข้าว ข้าว 6 บาท
รวมรายได้ต่อ 1 ไร่ 6,000 บาท 12,720 บาท
ค่าใช้จ่าย
ไถดิน 500 บาท 400 บาท
เมล็ดพันธุ์ข้าว 100 บาท 100 บาท
ปุ๋ย 1,500 บาท 1,100 บาท (ปุ๋ยธรรมชาติ)
การบริหารจัดการน้ำ 700 บาท 1,400 บาท
สารเคมีกำจัดวัชพืช 400 บาท ข้าว
ค่าแรงกำจัดวัชพืช ข้าว 400 บาท
เครื่องจักรตัดและ 800 บาท 600 บาท
นวดเมล็ดข้าว 200 บาท 200 บาท
กระสอบ 220 บาท 220 บาท
การขนส่ง 200 บาท 200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายต่อ 1 ไร่ 4,620 บาท 4,620 บาท

รวมกำไรต่อ 1 ไร่

1,380 บาท

8,100 บาท

เลือกภาษา

ข่าวสารล่าสุด

United iSaan พร้อมแล้ว

เครื่องจักรกลการเกษตรและการขนส่งบางส่วนของเรากำลังจะมาถึงในเดือนนี้ รถปิคอัพนิสสันสองคันแรกกำลังขับไปรอบ ๆ แล้วและในปีนี้ ...

ข้อมูลติดต่อ

ภาคอีสานของไทย
United iSaan Co. , Ltd.
ขอนแก่น
อีเมล: united.isaan@gmail.com

สำนักงานใหญ่ในเอเชีย
98 ถนนสาทรเหนือ
ชั้น 37 สาทรสแควร์ BRT ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา คลิก ที่นี่ เพื่อเปิด