สหเพื่อรัฐบาล

“ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ”

เป็นคำกล่าวของอดีตนักการเมืองไทย เนื่องจากแรงงานในประเทศ 23% เป็นเกษตรกร แต่เป็นกลุ่มครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

 

เงินสนับสนุน

รัฐบาลหลายคณะได้ให้เงินสนับสนุนแก่เกษตรกร เกษตรกรที่ปลูกข้าวได้อาศัยเงินสนับสนุนเป็นระยะเวลายาวนาน และต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ไม่อาจปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวให้ดีขึ้น

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตร

โครงการของ United iSaan สามารถเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ รายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคุณภาพข้าวดีขึ้นและผลิตได้จำนวนมากขึ้น (และอาจเก็บเกี่ยวได้ปีละสองครั้ง) อีกทั้งยังมีรายได้จากการขายฟางข้าวและการสร้างงานจากโครงการต่างๆ เช่น โรงงานผลิตภัณฑ์ข้าวและการดำเนินงานอื่นๆ ของ United iSaan group

ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวจะมีรายได้เพียงพอและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนอีกต่อไป รายได้เพิ่มขึ้นหมายถึงสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอีสานและประเทศไทยโดยรวม

“ชาวนาต้องพึ่งตัวเอง”

เป็นอีกคำกล่าวของนักการเมือง United iSaan สามารถช่วยให้เป็นความจริงได้ United iSaan สามารถช่วยให้บรรลุความปรารถนานี้ได้

เลือกภาษา

ข่าวสารล่าสุด

United iSaan พร้อมแล้ว

เครื่องจักรกลการเกษตรและการขนส่งบางส่วนของเรากำลังจะมาถึงในเดือนนี้ รถปิคอัพนิสสันสองคันแรกกำลังขับไปรอบ ๆ แล้วและในปีนี้ ...

ข้อมูลติดต่อ

ภาคอีสานของไทย
United iSaan Co. , Ltd.
ขอนแก่น
อีเมล: united.isaan@gmail.com

สำนักงานใหญ่ในเอเชีย
98 ถนนสาทรเหนือ
ชั้น 37 สาทรสแควร์ BRT ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา คลิก ที่นี่ เพื่อเปิด