United Green

United Green ดูแลรับผิดชอบในการผลิต:

 

ปุ๋ยธรรมชาติ

"ขยะสีเขียว" ตามธรรมชาติจากใบไม้และกิ่งไม้โดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะชั้นที่มีฮิวมัสอุดมสมบูรณ์ การหมักปุ๋ยเป็นการจำลองกระบวนการธรรมชาติ ปุ๋ยหมักที่ได้จากวิธีนี้ก็เหมือนกับฮิวมัสในป่า ซึ่งจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มความ อุดมสมบูรณ์

จากขยะกลายเป็นปุ๋ย

เรามีเครื่องจักรที่ช่วยในการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ ขยะสีเขียวมาจากการตัดแต่งต้นไม้ ใบไม้ พุ่มไม้ ตอไม้ หญ้า และอื่น ๆ อีกมากมายที่เติบโตรอบๆ ตัวเรา United Green จะเก็บรวบรวมขยะสีเขียวและขนส่งไปโรงงานทำปุ๋ยของ United Green ซึ่งจะทำการผสมตามขั้นตอนและแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ขั้นตอนสุดท้ายคือร่อนปุ๋ยให้ได้ขนาดตามต้องการโดยผ่านขั้นตอนที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เมล็ดวัชพืชและเชื้อโรคจะไม่เป็นอันตรายเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะได้ปุ๋ยธรรมชาติที่เข้มข้นและดีต่อสิ่งแวดล้อม
United Green จะรวบรวมขยะสีเขียวและนำไปยังโรงงานปุ๋ยหมักแห่งหนึ่งของ United Green ซึ่งมีการผสมลดลงและเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักตามลำดับ
ในที่สุดก็จะได้ขนาดที่ต้องการในสายการกลั่นที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุณหภูมิจะสูงขึ้นในระหว่างกระบวนการเชื้อโรคและเมล็ดวัชพืชทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายและผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือปุ๋ยธรรมชาติที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน

การผลิตปุ๋ยหมักเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่และขนส่งไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และขายปุ๋ยหมักเฉพาะในพื้นที่ท้องถิ่น การผลิตปุ๋ยหมักจะไม่มีการใช้พลังงานใดๆ ยกเว้นเครื่องจักรบางชนิด อีกทั้งกระบวนการผลิตยังอาจก่อให้เกิดพลังงานในระหว่างการหมักปุ๋ยด้วย ซึ่งแตกต่างจากการผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้พลังงาน และไม่ได้ผลิตในพื้นที่ท้องถิ่น ทำให้ต้องขนส่งเป็นระยะทางไกล

จำนวนปีละเท่าไร?

ทุกปีจะมีการเก็บรวบรวมขยะสีเขียวกว่า 30,000 ตันในรัศมีพื้นที่บริเวณรอบ United Plaza 30 กิโลเมตร โดยจะผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพได้ 10,000 ตัน

เลือกภาษา

ข่าวสารล่าสุด

United iSaan พร้อมแล้ว

เครื่องจักรกลการเกษตรและการขนส่งบางส่วนของเรากำลังจะมาถึงในเดือนนี้ รถปิคอัพนิสสันสองคันแรกกำลังขับไปรอบ ๆ แล้วและในปีนี้ ...

ข้อมูลติดต่อ

ภาคอีสานของไทย
United iSaan Co. , Ltd.
ขอนแก่น
อีเมล: united.isaan@gmail.com

สำนักงานใหญ่ในเอเชีย
98 ถนนสาทรเหนือ
ชั้น 37 สาทรสแควร์ BRT ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มติดต่อของเรา คลิก ที่นี่ เพื่อเปิด